Creștin ortodocșii sărbătoresc, în fiecare an, pe 17 februarie, pe Sfântul Teodor Tiron, cel care a inventat obiceiul de a împărți colivă. De aceea, în această zi sfântă este musai să te rogi pentru sănătate, motiv pentru care este bine să rostești această rugăciune.


Canon de rugăciune către Sfântul Teodor Tiron

Troparul Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, glasul al 4-lea:

Mari sunt faptele credinţei! în izvorul văpăii că într-o apă de odihnă Sfântul Mucenic Teodor s-a bucurat. Că în foc cu totul fiind ars, că o pâine plăcută Preasfintei Treimi s-a adus. Pentru rugăciunile lui, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.


Cântărea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:
Apă trecând-o că pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând israeliteanul, strigă: Mântuitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.


Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luptând până la capăt, mucenice al lui Hristos, lupta cea Dumnezeiască şi călătoria săvârşind-o, păzind credinţă, ai aflat cununa Dumnezeiestii Dreptăţi.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te dănţuitor ceresc împreună cu cei fără de trupuri, mărite, izbăveşte de primejdii şi de necazuri pe cei de pe pământ, care te cheamă într-ajutor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.


Luând de la Hristos Mărirea cea mai presus de fire, purtatorule de chinuri, înconjori tot pământul smulgând din nevoi pe toţi cei ce întru credinţă cu evlavie te laudă pe ţine. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Ceea ce în chip de negrăit ai născut pe înţelepciunea şi Cuvântul Tatălui, tămăduieşte rana cea cumplită a sufletului meu şi potoleşte durerea inimii mele.


Cântărea a 3-a. Irmos: Tu eşti întărirea celor ce…

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu te-a înspăimântat focul chinurilor; pentru aceea faci să înceteze focul ispitelor, pentru cei ce aleargă la ţine, Fericite Teodor.


Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu rugăciunile tale scapă-mă de necazul care mă cuprinde, mucenice al lui Hristos, netezindu-mi toată calea cea aspră a vieţii.


Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.


Toată inima mea şi cugetul şi sufletul le îndrept către ţine, având trebuinţă de ajutorul tău, purtatorule de chinuri. şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). încetează-mi tulburarea cugetului cea neîncetată, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, îndreptându-mi mişcarea către Fiul tău.


Irmosul:

Tu eşti întărirea celor ce aleargă la Ţine, Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi; şi pe Ţine Te laudă duhul meu.

Cântărea a 4 –a

Irmosul:


Auzit-am Doamne Taină iconomiei Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ocârmuitor te pun înainte pe ţine, robul lui Dumnezeu, tu să mă ocârmuieşti cu vetreala Duhului şi cu Dumnezeieştile vânturi, prealaudate.


Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Rugamu-ne Preafericite Teodor, scapă de toată ameninţarea pe cei ce cu credinţă te fericesc şi cinstesc Dumnezeiască ta pomenire.


Stih: Sfinte Mare Mucenice Teodor Tiron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rugând, Fericite Teodor, pe Dătătorul de bine şi pe Dăruitorul de mari daruri, ai întărit, la locul osândirii, pe cei împilaţi.


Cine a fost Sfântul Teodor Tiron


Sfântul Teodor Tiron a trăit pe vremea împăraţilor Maximian şi Maximin. A intrat în oastea tironilor, motiv pentru care a fost chemat să-și mărturisească credința în Hristos. Oastea batjocorea idolii elenilor, considerându-i statui neînsufleţite şi lucruri făcute de mâini omeneşti. A primit timp de gândire înainte. În acest răstimp, a făcut o faptă care a rămas în istorie. A ars statuia care o reprezenta pe mama zeilor eleni. Fiind prins, a fost chinuit în fel și chip. El însuși a fost băgat într-un cuptor încins, unde și-a și găsit sfârșitul mucenicesc.


Sfântul Teodor Tiron este pomenit, de obicei, în mănăstirea ce-i poartă numele, în Torachia, în prima zi de sâmbătă din Postul Mare. Și asta pentru că, în această zi, a săvârşit așa-numita minune a colivei. Atunci a izbăvit poporul ortodox de hrana provenită de la animalele sacrificate pentru idoli. Prima sâmbătă din Post în care se face parastas pentru morți este cea a lui Teodor. Este cunoscută și sub numele de „Sâmbăta colivelor”. Este vorba despre Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, cel de la care s-a transmis până azi obiceiul de a se face și împărți colivă.

Articol citit de 5749 persoane