Creștin ortodocșii îl sărbătoresc luni, 20 ianuarie 2020 pe Sfântul Eftimie cel Mare, care este marcat în calendar cu cruce neagră.

Sfântul Eftimie cel Mare a trăit pe vremea împăratului Graţian. S-a născut în Melitina, în cuprinsul mitropoliei Armeniei, din pântece sterp şi neroditor, ca şi sfântul Ioan Botezătorul. Venirea sa pe lume a reprezentat o adevărată minune pentru cei doi părinți ai săi și se spune că aducea rod pământului neroditor și că citea gândurile și sufletele oamenilor.

În această zi sfântă este bine ca toți credincioșii să rostească aceste cuvinte, despre care se spune că aduc noroc și liniște.

O, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie, mare nevoitorule și cald folositorule, apucă înainte cu sfintele tale rugăciuni cele către milostivul Dumnezeu, roagă-te, îmblanzește-L, fă-L milostiv nouă celor ce cădem cu umilință la tine, cela ce din pruncie te-ai dat pe tine Domnului, rănindu-te de focul dragostei Lui, ai părăsit toate deșertăciunile lumești ca pe niște gunoaie, Lui ai urmat cu toată dragostea, iubindu-L mai mult decât pe toate bunătățile cele trecătoare ale lumii acesteia.

Pentru că luminându-ți ochii sufletului tău, cu toată inima ai slujit că un înger în trup, Lui, care te-a și preamărit după multele tale trude și osteneli cu darul minunilor Sale în viață și după moarte, căci așa preamărește Dumnezeu pe cei ce-L măresc cu laudă și fapte bune.

Așadar, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie, ca cel ce în cer fiind, neîncetat te rogi cu Preacurata Maică a lui Dumnezeu și cu toți sfinții pentru întărirea sfintelor lui Dumnezeu Biserici, a bunilor conducători și a supușilor lor, ca să asculte de legile țării, pentru întărirea fraților și a tot clerul ortodox și cinul călugăresc și pentru mântuirea tuturor dreptcredincioșilor creștini din toată lumea, roagă-te și pentru noi că să fim apărați de vrajmașii văzuți și nevăzuți, fii solitor și rugător pentru noi către Domnul Dumnezeu.

Izbăvește-ne de toată ispita neașteptată și de muncile cele veșnice, că să aflăm milă în ziua Înfricoșatei Judecați și să ne învrednicim acelor nespuse bunătăți, privind și preamărind Lumina cea preadulce și desfătată a feței Preamilostivului Dumnezeu, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh în veci. Amin.

Articol citit de 1366 persoane