Să-ți construiești o relație de cuplu solidă, împlinită și fericită nu e simplu, mai ales în ziua de astăzi, însă pe lângă ingredientele clasice, precum respect, încredere și iubire, ai nevoie și de credință.

Așadar, ca să ai o legătură strânsă cu partenerul tău iar relația voastră de cuplu să fie descrisă de fericire și armonie, rostește zilnic rugăciunea Sfântului Efrem, despre care se spune că este foarte puternică.

”Preacuvioase Părinte Efrem, tu cunoști mai bine decât noi înșine starea sufletească în care ne aflăm, căci ne vezi deopotrivă toate neputințele, dar și puterile sufletești cu care Domnul ne-a înzestrat.

Limpezește inimile și mințile noastre, ca pricepând care ne sunt cu adevărat nevoile, să putem pune început bun, însuți rânduindu-ne vreme de înnoire și unire sufletească.

Curăță toată neghina păcatului care este roditoare înlăuntrul nostru, iar obiceiurile cele ce s-au învechit întru noi și ne vatămă, strămută-le în lucrarea bună și firească, prin care nu mai sunt secătuite puterile sufletului.

Alungă de la noi gândurile de dezbinare și pomenire a răului, ca fiind înfrânte și nimicite, să ne umplem de bunăvoire, înțelegere, blândețe, prin care să vedem frumusețea cea tainică a chipului lui Dumnezeu din cel de aproape al nostru.

Fă tu ca lumina să ne străjuiască toate gândurile, cuvintele și faptele, ca astfel să regăsim bucuria  împreună-viețuirii și seninătății firești, dintru care izvorăște odihna cea binecuvântată a dragostei pline de înțelepciune.

Fii tu nouă acoperământ și purtare de grijă, ca sub zâmbetul privirii tale, să mulțumim pentru toate, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Articol citit de 42547 persoane