Atunci când traversezi momente dificile îndreaptă-ți atenția spre credință și rostește rugăciunea către Sfântul Mina. Se spune că ține necazurile la distanță. și te va ajuta să-ți recapeți bunurile pierdute ori furate.

Preasfinte şi întru tot lăudat Mare Mucenic Mina, de minuni făcătorule, primeşte această rugăciune de la mine, nevrednicul robul tău, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folositor cu lacrimi fierbinţi mă rog ţie. Vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia şi ticăloşia mea, vezi bubele şi rănile trupului şi sufletului meu! Mă rog ţie, Sfinte Mina, grăbeşte-te a mă ajuta cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni. Ia aminte la suspinele mele şi nu mă trece cu vederea, că ştiu, Sfinte al lui Dumnezeu, că ai pătimit munci grele şi chinuri înfricoşătoare pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferinte astazi vieţuiesti luminat şi ai aflat dar de Dumnezeu. Fiindcă ne-am încredinţat că şi după mutarea ta din viaţa aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfânta biserica ta şi cu credinţa ţi s-a rugat nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe tine întru ajutor şi nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, şi tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, în pagube fiind şi alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui? Minunile şi ajutorul tău m-au facut şi pe mine să alerg la ajutorul tău, să cred ca la orice facere de bine esti gata ajutător şi grabnic folositor. Şi eu acum, fiind scârbit şi în pagubă, alerg către tine cu credinţă şi cu lacrimi, îngenunchind, mă rog ţie, Sfinte şi Mare Mucenic Mina, ca să te rogi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru mine păgubaşul şi scârbitul, celui ce n-a trecut cu vederea rugaciunea ta cea muceniceasca, ci te-a ascultat si te-a intarit si te-a primit în cereştile locaşuri. Roagă-te ca să fiu şi eu ajutat şi miluit pentru rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbavit, ca să laud si bine să cuvantez şi să slăvesc întru tot lăudatul şi preaputernicul nume al Tatalui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi in vecii vecilor. Amin.

Pentru a te bucura de beneficiile acestei rugăciuni este musai să o rostești ținând lumânări aprinse.

Articol citit de 22861 persoane