Începutul anului școlar aduce emoții mari și pentru copii și pentru părinți, iar dacă ai un copil care este mai timid insuflă-i încredere prin intermediul rugăciunilor.

Descoperă cea mai puternică rugăciune pe care ar trebui să o spună orice elev la începutul anului școlar, mai jos:

Doamne, Dumnezeul nistru, Care cu chipul Tău ne-ai cinstit pe noi, oamenii și ne-ai îmbrăcat cu rațiune și voie de sine stăpânitoare, Cel care ai intrat în Biserică și i-ai învățat pe oameni, Cel ce i-ai dăruit lui Solomon înțelepciunea, deschide inimile, mințile și gurile elevilor de-a lungul acestui an școlar, ca să priceapă, să învețe și să facă voia Ta. Luminează-I și întărește-I cu harul Tău, dându-le spor la învățătură, spre propășirea lor și spre mulțumirea părinților lor. Ferește-I de toată ispita și păzește-I în toate zilele vieții lor, făcându-I să sporească totdeauna în toate poruncile Tale, cu rugăciunile preacuratei Tale Maici și ale tuturor sfinților Tăi. Amin.

De asemenea, pentru puterea de a învăța carte, copii ar trebui să rostească aceste cuvinte:

Luminează, Doamne, cugetele, să învăţăm ceea ce trebuie, ca să fim pregătiţi pentru viaţa care ne aşteaptă.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ajută-mi să treacă cu bine acest nou an şcolar ce se începe în această zi. Cel ce ne-ai cerut să fim înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii, luminează-ne cugetele să învăţăm ceea ce trebuie, ca să fim bine pregătiţi pentru viaţa care ne aşteaptă. Tu ştii ce e bine şi ce e rău. În mâinile Tale sunt vieţile noastre. Crezând că ne este de folos să ieşim încununaţi cu cunoştinţe din această şcoală, Te rugăm să arăţi şi de această dată puterea ajutorului Tău. Dar să nu fie după voia noastră, Doamne, ci după voia Ta cea sfântă, că Tu ne iubeşti şi ştii ce ne este cu adevărat de folos.

Doamne, ajută-ne pe noi să nu căutăm slava lumească, ce este degrab trecătoare, ci să căutăm vieţuirea curată şi sfântă, ca să dobândesc Împărăţia cerurilor. Vieţile oamenilor sunt pline de încercări. Ce folos vom avea dacă vom câştiga bunătăţile vremelnice, de nu le vom dobândi şi pe cele veşnice? Ce folos vom avea de ne vom lăuda în lumea aceasta, dacă faptele noastre nu sunt bineplăcute Ţie? Ajută-ne, Dumnezeule, că numai la Tine să căutăm împlinirea noastră şi să preaslăvim în vecii vecilor Numele Tău cel Sfânt, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Articol citit de 2406 persoane