Dacă viața nu a fost ușoară pentru tine și, din nefericire, ai rămas fără părinți, rugăciunea Sfintei Macrina îți poate alina durerea, ea fiind cunoscută drept apărătoare a femeilor și a copiilor.

„Doamne, Tu ai făcut pe Adam şi pe Eva, femeia lui, pentru a-i fi ajutor şi sprijin. Și din ei a luat naștere tot neamul omenesc. Doamne, nu plăcerea o caut, ci o fac cu inima curată. Binevoieşte de a avea milă şi a ne duce împreună, soț și soție, până la bătrâneţe!

Umple-ne casa de binecuvântare şi dăruiește-ne copii. Doamne, pustii sunt casele fără copii! Și triste sunt inimile soţilor care nu au urmaşi.

Chiar dacă nu avem credinţa drepţilor, care pentru rugăciunile lor s-au învrednicit să aibă copii, nu ne lăsa. Doamne, vezi suspinul inimilor noastre. Umple-ne casa de bucuria pe care o aduc copiii. Iar pe noi întăreşte-ne ca să îi creştem pe ei cu dragoste şi înţelepciune în dreapta credinţă.

O, Preasfântă Fecioară, Care străluceşti prin curăţie Cerească, Ajutătoare bună a lumii, dintru Tine a strălucit Soarele Dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru! Te fericim şi Te proslăvim, că Tu eşti Cortul Lui Dumnezeu şi prin Tine S-a sălăşluit între noi, ca să fim poporul Lui! Tu eşti Uşa Cerească prin care iar ni s-au deschis uşile Raiului! Tu eşti Scară Cerească prin care Dumnezeu S-a pogorât pe Pământ! Cu focul rugăciunii Tale să arzi focul patimilor noastre, ca să ne izbăvim de focul cel veşnic al gheenei!

Dăruieşte-ne şi nouă, Preacurată, precum lui Simeon, să purtăm neosândiţi în inimile noastre, pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru, să fim părtaşi pururea Preacuratului Său Trup şi Sânge! Ajută-ne să ne păzim în frica Lui Dumnezeu şi să nu întinăm Biserica trupului nostru! Maica Lui Dumnezeu, Întâmpinând totdeauna pe Fiul Tău în inimile şi în sufletele noastre, să ne învrednicim prin rugăciunile Tale să dobândim şi acea Întâmpinare a Domnului nostru, împreună cu Sfinţii, ca să-L slăvim şi să-L cântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Cine a fost SFânta Macrina

Macrina cea Tânără (c. 330 – 19 iulie 379) a fost o călugăriță a Bisericii creștine timpurii, considerată o sfântă în Biserica Romano-Catolică, în Bisericile Catolice Răsăritene și în Biserica Ortodoxă. A fost sora mai mare a episcopilor creștini Vasile cel Mare și Grigorie de Nyssa.

Fratele ei mai mic, Grigorie de Nyssa, a scris o lucrare biografică a ei, care se concentrează asupra vieții feciorești și ascetice pe care a dus-o. Macrina a dus o viață castă și umilă, dedicându-și timpul rugăciunii și educării spirituale a fratelui ei mai mic, Petru. Ea a refuzat educația clasică și a ales studiul devotat al Scripturii și al altor scrieri sacre.

Articol citit de 173 persoane