Dacă ești mamă atunci îți dorești, cu siguranță, tot binele din lume pentru copilul tău, însă este momentul să-ți îndrepți atenția și spre credință și să rostești câteva cuvinte ce-i pot aduce noroc, vindecare sau bine.


Descoperă cele mai frumoase și eficiente rugăciuni pentru copii, mai jos:

Rugăciunea pentru vindecarea unei boli

„Te rugăm, Doamne, vindecă durerea acestui copil. Alungă de la el boala şi neputinţa. Tu, care eşti doctor al sufletelor şi al trupurilor, arată şi acum puterea milostivirii Tale. Vindecă-l, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunile pe care le înalţi înaintea Dumnezeului nostru. O, Doamne Iisuse Hristoase, primeşte puţina noastră rugăciune pentru copilul acesta,stinge-i focul ce l-a cuprins,ridică-l din patul durerii,întru mărirea Ta. Că Tu eşti Cel Care vindeci neputinţele şi Ţie mărire înălţăm în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunea pentru noroc și bine în viață

”Doamne, cu multă umilinţă te rog ca neîncetat să reverşi harul Tău asupra copiilor mei, pe care Tu ai binevoit să mi-i dăruieşti. Umple-i de înţelepciune şi de pricepere. Îndreaptă paşii lor pe căile dreptăţii şi ale dragostei de oameni.

Ajută-mi să cultiv în ei bunătatea şi să-i fac folositori celor în mijlocul cărora trăiesc. Nu cer pentru ei, Doamne, bogăţii pământeşti, ci te rog dă-le un trup sănătos şi iubitor de osteneală, precum şi suflet râvnitor spre tot binele, ca de-a pururi să binecuvânteze numele Tău. Amin.”

Rugăciunea pe care trebuie să o rostești înainte de Botez

„Doamne Iisuse Hristoase, Care ne-ai dăruit acest copil, rânduieşte intrarea lui între cei drept-credincioşi. Doamne, să nu vină peste noi mânia Ta şi să nu îngădui ca acest copil să moară nebotezat. Să nu sufere el din cauza păcatelor noastre, ci să vadă mila şi dragostea Ta de oameni. Ocroteşte-l şi dăruieşte-i naşterea cea de Sus prin Sfântul Botez. Ţie ne rugăm,Stăpâne, trimite peste el lumina binecuvântării cereşti, că Tu eşti Cel pe care Îl slăvim în vecii vecilor. Amin.”

 

Articol citit de 2580 persoane