Orice persoană are dușmani, însă să le dorești răul înseamnă să-ți irosești timpul și să consumi energie inutil. De aceea, potrivit preoților este sbine să rostești această rugăciune, ce te va ajuta să-ți găsești liniștea.

Așadar, răspunde cu iubire celor care îți vor răul și spune această rugăciune în fiecare zi:

'Doamne, învață-mă să cunosc mărirea și bunătatea Ta. Dă-mi inimă curată și lesne-iertătoare, dă-mi căință pentru supărările pe care le-am făcut altora. Dă-mi dragoste să pot răbda în pace necazurile ce-mi vin din partea lor, ca să pot împlini porunca Ta. Doamne, ajută-mă să nu fac rău celor ce-mi fac rău și pe cel ce mă blesteamă, eu să-l binecuvântez. De va flămânzi vrăjmașul meu, eu îi voi da pâine și de va înseta, eu îi voi potoli setea. De va cădea, îl voi ridica; și de va rătăci, îl voi îndrepta.

Doamne, sunt neputincios; ajută-mă cu darul tău să fiu statornic în poruncile tale și să le împlinesc. Trimite îndurarea Ta peste vrăjmașii mei și inima lor o întoarce cu dragoste asupra mea. Alungă de la mine suferințele și neodihna care îmi vin de la ei și împacă-ne cu harul Tău.

Fă, Doamne, ca și vrăjmașii mei să cunoască voia Ta. Luminează-le cugetul și inima lor o umple de bunătate. Dă, Doamne, pacea Ta în inimile noastre ale tuturor, ca trăind în bucurie și în unire să putem zice către Tine: 'și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri'.

Că Ție se cuvine slavă, cinste și închinăciune, în veci. Amin.

Articol citit de 4158 persoane