Ziua de 25 septembrie este importantă pentru credincioșii ortodocși, deoarece aceștia o sărbătorescpe Sfânta Eufrosina, cunoscută pentru dragostea incomensurabilă pentru Hristos.

Sfânta Eufrosina Cuvioasa este cunoscută ca fiind una dintre femeile care au îmbrăcat haina monahală. Aceasta nu și-a dezvăluit, însă, identitatea, iar până în ultimele ei clipe de viață, lumea a crezut că este bărbat, fiind cunoscută drept monahul Smaragd.

În această zi sfântă, credincioșii ar trebui să rostească această rugăciune despre care se spune că aduce noroc din plin și atrage bucurie.

”Cu puterea dată ție de Dumnezeu, ai purtat cu bucurie jugul cel bun al Domnului nostru lisus Hristos. Păzind porunca iubirii de Dumnezeu, tu, Eufrosina, ți-ai răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Iar prin viețuirea cea blândă și smerită ai dobândit iubirea lui Hristos.

Pentru aceasta S-a sălășluit în tine Duhul Sfant, învățându-ne pe noi, păcătoșii, să te lăudăm. Cu totul minunata și slăvită este nevoința ta. Căci asemenea sfinților din trecut ai strălucit. Mare har ai dobândit de la Dumnezeu, vindecând bolile, prevestind viitorul și întorcând oamenii de pe căile pierzării.

O, fericită maică Eufrosina, pe pământ nebună pentru Hristos, în ceruri preaînțeleaptă, care ai sfârșit în chip minunat drumul tău pământesc de o sută de ani! Caută acum din înălțimea cerului spre noi, păcătosșii, care în marea vieții stăm învăluiți de patimile și suferințele trupești, de ocările și ispitele lumești, și de numeroasele curse diavolești.

Și corăbiile sufletelor noastre sunt deja aproape de înec, căci nu au ancora puternică a credinței, și își pun nădejdea în puterile lor și în ajutorul omenesc, iar sfeșnicul iubirii și al evlaviei s-a stins.

Nu zăbovi, maică Eufrosina, ci ajută-ne nu dupa vrednicia noastră, ci dupa milostivirea ta, asemănându-te Atotmilostivului Mântuitorului nostru lisus Hristos. Întărește-ne în credință, nădejde și dragoste.

Pe cei reci și împietriți la inimă încălzește-i cu râvna ta, tămăduiește bolile noastre, ia de la noi necazurile și tristețea, dă-ne nouă mână de ajutor pe acest alunecos drum pământesc, ca să ne întărim cu trupul și cu sufletul, să purtăm răbdători crucea noastră cu nădejdea în Dumnezeu și, cu grabnica ta mijlocire, să ne învrednicim după moarte de viața cea veșnică și fericită, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, în vecii vecilor.

Amin”.

Articol citit de 2004 persoane