La o zi de la Schimbarea la Față, adică pe 7 august, creștin ortodocșii o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, care este recunoscută pentru faptul că și-a dedicat viața lui Lumnezeu, după ce a fost obligată de către părinți să se căsătorească cu tânăr evlavios din Ismail.

Ulterior, însă, ea a ajuns în munții Vrancei, unde și-a petrecut viața în credință și în rugăciune, aceasta fiind cunoscută pentru faptele bune pe care le-a făcut. Tocmai de aceea, pe 7 august, este bine să rostești această rugăciune despre care se spune că aduce noroc.

O, Prea Cuvioasă Maică Teodora, care din copilărie pe Hristos L-ai iubit și pentru dragostea Lui în toată viața ta te-ai nevoit; multe nevoințe și ispite ai suferit și în viața cea pustnicească, cu darul lui Dum­nezeu, ai sporit. Cu mulțimea înfrânării și a lacrimilor celor duhovnicești, sufletul tău l-ai luminat și în singurătatea pustiei cu isprăvile faptelor tale celor bune ai strălucit. Pustia Sihlei cu viața ta o ai sfințit și pildă sihaștrilor te-ai făcut. Iar Prea Bunul Dumnezeu, la vremea cuvenită, sfințenia vieții tale a des­coperit-o și ca pe o comoară ascunsă lumii te-a arătat.

De aceea, și noi nevrednicii, cu evlavie și cu credință, cerem sfintele tale rugăciuni și te chemăm: roagă-te Prea Înduratului nostru Mântuitor, ca și noi păcătoșii în vremea vieții noastre și în vremea sfârșitului nostru să do­bândim mila și mântuirea Lui, spre a slăvi și a ne închina în veacul de acum și în cel viitor Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin!

Articol citit de 2476 persoane