Creștin ortodocșii din toată țara vor sărbători, pe 29 iunie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, când trebuie să rostiți această rugăciune despre care se spune că vă apără de boli și de necazuri.

„Pe Voi, Apostoli slăviţi ai lui Iisus, Mântuitorul v-a rânduit să fiţi stâlpi ai Bisericii pe care a întemeiat-o. Pe tine, Sfinte Petre, Mântuitorul te-a ales să fii piatra de temelie a Sfintei Biserici şi ţi-a dăruit harul să-i întăreşti în credinţă pe toţi fraţii tăi.

Pe tine, Sfinte Pavele, Mântuitorul te-a făcut din duşman un ales prieten, iar Duhul Sfânt te-a numit să le arăţi neamurilor toate comorile învăţăturii creştine.

Sfinte Petre şi Sfinte Pavele, amândoi aţi lucrat cu neobosită însufleţire la răspândirea Împărăţiei lui Hristos, pecetluind mărturia devotamentului pentru Mântuitor cu sângele vostru.

La Voi ne rugăm, când osânda unei judecăţi nedrepte se abate asupra vieţii noastre, să-i îndepărtaţi pe farisei din drumul nostru, luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător împotriva noastră. Amin.”

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți pe 29 iunie, după o perioada de post, care variază ca durată, în funcție de dată Sfintelor Paștilor. Dacă Sfântul Apotol Petru este fiul lui Iona și fratele Apostolui Andrei și a slujit în Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mică și până în Babilon, Sfântul Apostol Pavel este originar din Tarsul Ciliciei, fiind învățatul Gamaliel. Acesta a luptat de-a lungul timpului împotriva creștinilor și a participat chiar la uciderea arhidiaconului Ștefan, însă după ce i s-a arătat Iisus s-a convertit și a primit botezul de la Anania, episcopul Damascului. A fost decapitat din porunca împăratului Nero, în anul 67.

Articol citit de 2818 persoane