Creștin ortodocșii vor sărbători duminică, 21 aprilie, Floriile, sărbătoarea care semnifică intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim. Tot atunci vor fi sfințite ramuri de salcie, despre care se spune că au puteri miraculoase, întrucât alungă duhurile necurate, în timp ce animalele și pământurile vor fi ferite de duhurile rele.


Astfel, în această zi sfântă, ce precedă Paștele, sărbătoarea Învierii Domnului, este bine să rostiți o rugăciune de binecuvântare, ce-ți va aduce fericire, noroc și sănătate.


Doamne, Dumnezeul nostru, Care şezi pe heruvimi; Cel ce ai arătat puterea Ta şi ai trimis pe Unul‑Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea prin Crucea, prin îngroparea şi prin învierea Sa; Căruia, venind în Ierusalim spre patima cea de bunăvoie, poporul care şedea întru întuneric şi în umbra morţii, luând semnele biruinţei, ramuri de copaci şi stâlpări de finic, I‑a prevestit învierea, Însuţi, Stăpâne, păzeşte‑ne şi pe noi, care urmând acelora purtăm în mâini ramuri de copaci în această zi de înainte‑prăznuire. Şi precum pe acele popoare şi pe acei prunci care Ţi‑au strigat Ţie: osana, apără‑ne şi pe noi, ca prin laude şi cântări duhovniceşti să ne învrednicim de dătătoarea de viaţă învierea cea de a treia zi, în Hristos Iisus Domnul nostru, cu Care împreună eşti binecuvântat, cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Articol citit de 3594 persoane