Dacă treci printr-o perioadă dificilă, în care simți că ești urmărită de ghinion, îți propunem să-ți îndrepți atenția spre credință și să rostești această rugăciune despre care se spune că aduce noroc.

Rugăciunea către Maica Domnului este cea mai puternică rugăciune, iar preoții spun că dacă este rostită cu încredere și credință, va atrage norocul în viața ta.

Preasfăntă Născătoare de Dumnezeu, Maică a luminii şi bucuriei, mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, întrutotul lăudată şi pururea Fecioară, care ai născut pe Hristos Dumnezeul şi Mântuitorul nostru, ceea ce eşti mult milostivă Maică a tuturor celor în nevoi, mângâiere a celor ce plâng, grabnic ajutătoare a celor în slăbiciuni, în dureri şi neputinţe, povăţuitoarea neostenită a celor rătăciţi, Maică a maicilor şi Stăpână a cerurilor, de care se bucură toată făptura, soborul îngeresc şi neamul omenesc, frumuseţe strălucitoare a sfintelor locaşuri şi altare, binecuvântare a caselor şi a familiilor evlavioase, înţelepciune iubitoare a învăţătorilor şi învăţăceilor, acoperă-ne pe noi de tot răul cu preacinstitul tău Acoperământ, arată milă şi har, pace şi sănătate tuturor dascălilor, studenţilor şi ostenitorilor din universitatea noastră.

Cu Sfântul tău Acoperământ, Preacurată Maică, fereşte-ne de ispitele lumii, alungă întunericul păcatelor şi al tuturor greşelilor pierzătoare de suflet, întăreşte pe toţi cei care cheamă preacurat numele tău, încă şi pentru cei rătăciţi arată iubirea ta pururi fiitoare, pentru ca şi ei, revenindu-şi, să preaslăvească numele Fiului tău Iisus Hristos şi Dumnezeul nostru.

Dă înţelegere şi lumină celor ce n-au puteri îndeajuns pentru a spori în pregătirea lor şi ne păzeşte pe toţi de boli, de întâmplări rele, de ură, de vrăjmaşi, hrănindu-ne cu pâinea vieţii întru foametea cea duhovnicească şi trupească. Trimite studenţilor noştri, cu adânca ta milostivire, prin puterea Sfintei Treimi, înţelepciune, ştiinţă şi evlavie, darul înţelegerii învăţăturii celei bune, putere de concentrare, statornicie în virtute şi-n tot lucrul binecuvântat. Fie ca Sfântul tău Acoperământ să alunge patimile, ispitele tinereţii, focul desfrâului, lenea, nepăsarea şi toată deprinderea cea rea, ca să se împlinească poruncile mântuitoare ale Fiului tău şi să nu cadă niciodată din nădejdea cea către tine.

Preacurată Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, la tine ridicăm ochii trupului şi ai sufletului, strigând: Acoperă-ne cu atotputernicul tău Acoperământ şi ne izbăveşte din necazuri, pentru ca totdeauna să te lăudăm şi să te mărim ca pe grabnica noastră ajutătoare, împreună cu Tatăl şi cu Fiul şi cu Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Articol citit de 1883 persoane