Creștin ortodocșii vor sărbători joi, 15 august, Adormirea Maicii Domnului, o sărbătoare care este este despre Sfânta Maria. Cu acest prilej, credincioșii ar trebui să rostească această rugăciune, despre care se spune că îndeplinește toate dorințele.


"Preasfanta Stăpână de Dumnezeu Născătoare, spre tine îmi îndrept gândul, inima și toate simțurile și te rog cu lacrimi:

Până când Măicuță a milostivirii va fi această durere necontenită pe pământ?
Până când vrăjmașii nevăzuți ai neamului omenesc vor da lovituri atât de puternice bieților oameni?

Până când vor pângări și vor necinsti trupurile, sufletele și viețile lor? Înșelându-i ca să nu cunoască adevărul, să nu îndeplinească poruncile divine și să nu dea slavă și cinste pururi maritului Dumnezeu Cel în Treime închinat: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt?

Ridica-te Stăpână Atotbună și zdrobește pe vrăjmașii noștri și ai Fiului Tău iubit Iisus Hristos, îngrozindu-i cu nebiruită-ți sfințenie, îndreptându-ne pe cărările mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui Dumnezeu. Roagă-te Fecioară pentru Sfânta Biserică, pentru propovăduirea evangheliei pe întreg pământul, pentru poporul acesta, conducătorii lui, rudele mele, pentru văduve, orfani, bogați, săraci, necăjiți, bolnavi, pentru cei prigoniți pentru credință, pentru salvarea celor ce au rătăcit în secte, pentru cei răposați.

Ajută-ne să ne pocaim toți oamenii de păcatele noastre, să iubim Biserica, să ne spovedim adesea, să renunțăm la păcate, vicii și necredința. Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blandului tău Fiu care a venit să sufere chinuri barbare pentru bietele oițe rănite atât de mult de vrăjmaș.
Roagă-te Măicuța Sfântă și pentru aceste nevoi ale mele ( rostește necazurile pe care le ai și dorințele pe care vrei să ți le îndeplinească Maică Domnului).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh în vecii vecilor. AMIN."

Articol citit de 2276 persoane