Una dintre cele mai puternice rugăciuni ce aduce minuni în viața oricui este cea a Sfântului Cuvios Tit, despre care se spune că este făcător de minuni.

A trăit în secolul al IX-lea și pentru că s-a călugărit încă din tinerețe, Dumnezeu i-ar fi dat puterea uimitoare de a înfăptui minuni. Tocmai de aceea, îți propunem să rostești cu smerenie această rugăciune despre care se spune că îți îndeplinește orice dorință.

„Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Tit, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.


Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Tit. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri”.

Cântarea 1, glasul al 8-lea, al Troparului Sfântului Cuvios Tit
Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea Egiptului scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm. Sfinte Cuvioase Părinte Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu rugăciunile tale, Sfinte Tit, scapă-mă pe mine, care cu totul sunt împlântat cumplit în patimile trupului şi stricat de dezmierdări, cel ce eşti comoara nepătimirii.

Sfinte Cuvioase Părinte Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu Dumnezeiască alegerea Duhului, din scutecele maicii tale ai fost adus lui Dumnezeu şi te-ai făcut tăinuitor şi slujitor Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Celei Neispitite de bărbat.

Sfinte Cuvioase Părinte Tit, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca unul ce ai supt dulceaţa înfrânării, ai lepădat amărăciunea patimilor. Pentru aceea mai mult decât cu mierea şi fagurele îndulceşti inimile noastre, părinte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca pe un ucenic nou al Apostolului Pavel te lăudăm, pe tine Sfinte Părinte Tit, căci te-ai arătat râvnitor nevoinţelor aceluia şi împreună cu dânsul ai primit cununile, de Dumnezeu fericite părinte. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Cuvântul Cel din Tatăl fără de maică, L-ai Născut fără de tată în vremurile cele de pe urmă, Însăţi tu Maica lui Dumnezeu, ca Una ce eşti mai Aleasă decât toată zidirea.

Articol citit de 4022 persoane