Oamenii de toate vârstele privesc cu îngrijorare felul în care se răspândește coronavirusul în toate colțurile lumii, motiv pentru care îți recomandăm trei rugăciuni despre care se spune că te ajută în vremuri de pandemie.

Rugăciunea către Sfântul Spiridon, care a salvat de ciumă insula Corfu

Una dintre cele mai puternice rugăciuni este cea către Sfântul Spiridon, despre care se spune că a salvat Insula Corfu de ciumă în 1673

„Apărătorului credinței să-i aducem din inimă mărturisiri mulțumitoare. Toți care prin ale lui înțelepte învățături ne-am luminat cu credința și să-i cântăm. Bucură-te, Sfinte Ierarhe Spiridon, mare făcător de minuni! Vrednicule păstor al Bisericii, Sfinte Ierarh Spiridon, deşi nu avem nici vrednicie şi nici pricepere pentru a ne ruga ţie cu potrivite cuvinte. Totuşi venim la tine, sfinte, şi mărturisindu-ne multele păcate săvârşite, ne rugăm ţie cu smerenie.

Întinde mâna ta cea dreaptă, cu care de-a lungul vieţii ai săvârşit atâtea minuni, şi binecuvântează-ne pe noi toţi, cei care venim la tine cu credinţă! Nădejde a celor care şi-au pierdut nădejdea, mângâiere a celor necăjiţi, te rugăm fii mijlocitor pentru sufletele noastre cele împovărate de multe ispite şi, cu obişnuita ta bunătate şi iubire de oameni, roagă-te către Ziditorul tuturor să ne dăruiască vindecare de feluritele boli ale sufletului.

Sfinte Spiridon, roagă-te pentru noi!
Învredniceşte-ne şi pe noi, nevrednicii, ca prin mijlocirea ta să ne împărtăşim de bunătăţile sufleteşti şi trupeşti făgăduite adevăraţilor credincioşi. Dăruieşte-ne, sfinte, ajutorul tău cu care, biruind otrăvitoarele gânduri care se luptă cu noi neîncetat, să dobândim cele de folos pentru viaţa aceasta şi, mai ales, pentru cea viitoare. Bucură-te, cel ce ești cu îngerii slujitor! Bucură-te, că ești și cu oamenii cu trupul petrecător! Bucură-te, al cărui trup astăzi săvârșește minuni! Bucură-te, că încălțările tale slujesc drept dovadă. Amin!”

Rugăciunea către Sfântul Iosif

La tine alergam, o, fericite Iosife, în necazul nostru și plini de încredere cerem ocrotirea ta, după aceea a sfintei tale soții. Pentru acea sfântă legătură de dragoste ce te-a unit cu Neprihănita Fecioara Născătoare de Dumnezeu și pentru dragostea părinteasca ce-ai avut-o către Pruncul Isus, te rugăm fierbinte să privești cu bunăvoință la moștenirea pe care Isus a dobândit-o cu sângele său și, prin puterea și ajutorul tău, să ne aperi în nevoile noastre. Apară, păzitorule preaînțelept al dumnezeieștii Familii, neamul cel ales al lui Isus Cristos. Îndepărtează de la noi, preaiubitorule părinte, toată ciuma rătăcirilor și a viciilor. O, preaputernicul nostru ocrotitor, vino din cer în ajutorul nostru în această luptă cu puterea întunericului și, precum odinioară ai scăpat de primejdia morții pe Pruncul Isus, tot așa apără acum Sfânta Biserica a lui Dumnezeu de cursele vrăjmășești și de orice nenorocire și întinde pururea peste fiecare dintre noi ocrotirea ta, pentru ca, sprijiniți fiind prin pilda și ajutorul tău, să putem trăi cu sfințenie, muri cu evlavie și dobândi în cer fericirea veșnică. Amin.

Rugăciunea către Maica Domnului

O, Marie,
pe drumul vieții noastre, Tu strălucești mereu ca semn de mântuire și de speranță.
Ne încredințăm Ție, Tămăduitoarea bolnavilor, care, lângă Cruce, ai fost făcută părtașă la durerea lui Isus, păstrându-Ți credința neclintită. Tu, Mântuirea poporului roman, știi care ne sunt trebuințele și suntem siguri că vei mijloci, la fel ca și la Cana Galileii, pentru ca bucuria și sărbătoarea să se poată întoarce după acest moment de încercare. Ajută-ne, Maica Iubirii Divine, să ne conformăm voinței Tatălui și să facem ceea ce ne va spune Isus, care a luat asupra sa suferințele noastre și a fost împovărat de durerile noastre pentru a ne conduce, prin Cruce, spre bucuria învierii. Amin.
Sub ocrotirea ta alergăm, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, nu ne disprețui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuiește pururea de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată.
Amin.

Articol citit de 1076 persoane