Atunci când treci prin momente dificile alege să-ți îndrepți atenția spre credință. Rostind o rugăciune către Sfânta Parascheva pentru sporul casei, vei atrage norocul și vei avea parte de succes.

Rugăciuni pentru sporul casei către Sfânta Parascheva


Purtătoare de chinuri, Sfânta Parascheva, roagă-te Părintelui Ceresc că pe mine, cel împovărat cu toate păcatele și neînfrânat, să mă ridice spre cuvântarea măririi Sale și să mă îndrepteze că întotdeauna să am sus inima, să gândesc la cele cerești, iar nu la cele pământești.

Roagă-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a auzit ruga ta cea cucernică, pentru ca și pe mine leneșul, cel ce mă trândăvesc spre rugăciune și spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să mă îndrepteze și să-mi dea cuget, ca să doresc a mă ruga Lui neîncetat.

Cheamă și pe Duhul Sfânt – izvorul Care te-a întărit pe tine, fecioara curată, la lupta cea bună, ca să-mi zidească mie inima curată și duh drept să înnoiască întru cele dinlăuntru ale mele și mai vârtos să mă cheme și să-mi dea osardie că să mă nevoiesc în viață curată și să mă întărească în lucrarea faptelor bune.

Cred că toate acestea mi le poți mijloci mie, o, Sfânta Parascheva!, la tronul Sfintei Treimi și de vei vrea, tu ai puterea de a-mi ajută mie, că una ce ai preamărit pe Dumnezeu cu faptele tale.

Amin!

Articol citit de 1120 persoane