Dacă treci prin momente dificile și te simți copleșită de probleme, rostește această rugăciune despre care se spune că este foarte puternică.

“Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule şi Chivernisitorule a toate, Sfânt şi slăvit eşti, Împaratul împaraţiilor şi Domnul domnilor, slavă Ţie. Tu cel care locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului şi nevrednicului robului Tău, depărtează demonii şi stinge viclenia lor de la robii Tăi. Revarsă ploaia la bună vreme peste tot pamântul. Și fă-l să dea roadele lui. Copacii şi viile să-şi dea deplin rodul lor. Femeile să fie dezlegate şi eliberate de nerodirea pântecului. Acestea şi toată lumea mai întâi fiind dezlegate. Dezleagă şi toată zidirea de toate legăturile diavoleşti.

Şi dezleagă pe robuI Tău (rostește-ți numele) împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor şi ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul parinţilor noştri, toată lucrarea satanei, Tu cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji şi de toate lucrările şi de toate legăturile lui, şi distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea PreaSfântului Tău nume.

Aşa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul. Și dezleagă pe robul Tău (numele), de toate legăturile satanei. Și dacă este legat în cer sau pe pământ. Sau cu piele de animale necuvântătoare. Sau cu fier sau cu piatră. Sau cu lemn, sau cu scriere. Sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor, sau cu al peştilor. Sau prin necuraţie, sau în alt chip s-au abătut asupra lui. Sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte. Sau din orice alt loc. Sau dacă a venit prin unghii de om, de animal sau gheare de pasăre. Sau prin şerpi (vii sau morţi), sau prin pământul morţilor. Sau dacă a venit prin străpungere de ace. Dezleagă-le pentru totdeauna, în clipa aceasta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.

Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoşti şi ştii toate, dezleagă, sfarmă şi distruge acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele), păzeşte-l cu toţi ai casei lui de toate uneltirile diavoleşti. Zdrobeşte cu însemnarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Tale toate puterile potrivnice. Pustieşte, distruge şi depărtează pentru totdeauna lucrările magiei, vrăjitoriei şi fermecătoriei de la robul Tău (numele). Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul robul Tău cu toţi ai casei mele şi dezleagă-i de demonul de amiază, de toata boala şi de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputinţa, prostia, neînţelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, şi de toate rătăcirile şi greşelile, ştiute şi neştiute, pentru sfânt numele Tău, că binecuvântat eşti în veci. Amin.”

Articol citit de 948 persoane