Creștinii ortodocși dedică ziua de 30 ianuarie Sfinților Trei Ierarhi - Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură-de-Aur, care sunt considerați dascăli ai ortodoxiei, simboluri ce au propovăduit spiritul creștin, deși au trecut prin nedreptăți. Ba mai mult, potrivit unor voci bisericești, se spune că rugăciunea închinată lor aduce noroc, motiv pentru care n-ar strica să o rostești de fiecare dată când ai nevoie.

Sfinților Trei Ierarhi…

Sfinților Ierarhi ai lui Hristos, lauda Bisericii: Vasile înțelepte – stâlp al credinței, Grigorie prea laminate – minte cerească, Ioane Gură de Aur – propovăduitorul înflăcărat al pocăinței, voi cei ce aţi fost dăruiţi Bisericii în vremuri de cumpănă pentru a descoperi credința cea adevărată, primiți această smerită rugăciune pe care o înălțăm către voi, sfinților.

Dăruiți-ne nouă, păcătoșilor, adevărata cunoaștere. Și învăţați-ne cum se cuvine să trăim noi, cei ce purtăm cu nevrednicie numele de creștin.

Sârguiţi-vă, sfinților, să-i scoateți pe credincioși din smintelile acestei lumi ticăloase, aşa cum odinioară aţi făcut cu cei pe care i-aţi păstorit. Fiţi deci călăuzele noastre către cer!

Mijlociți cu rugăciunile voastre pe lângă Dumnezeu, să ne dăruiască iertare, smerenie şi înțelepciune!

Voi, cei care trăiţi în cer, rugați-vă, sfinților, ca şi noi, cei ce trăim pe pământ, să le gândim şi să le facem pe cele de sus.

Fiţi alături de noi, Sfinților Trei Ierarhi, în viaţa aceasta şi după moarte… Ca şi noi să ne împărtășim de fericirea cea veșnică. Amin!

Recunoașterea teologică a Sfinților Trei Ierarhi a venit prin hotararea luată la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936. Atunci, aceștia au devenit patronii spirituali ai instituțiilor de învățământ teologic ortodox din întreaga lume, potrivit crestinortodox.ro

Fiecare dintre cei Trei Ierarhi a primit educaţie aleasă, la cele mai înalte şcoli ale vremii, iar întreaga lor viaţă şi activitate au fost dedicate Bisericii şi umanităţii. Ba mai mult, ei au reuşit să ridice la un nivel superior Biserica Mântuitorului, printr-un nou mod de manifestare, în slujba omului.

Articol citit de 5418 persoane