Dacă necazurile se țin lanț de tine în ultima perioadă și simți că nu poți face nimic pentru a alunga răul din viața ta, îndreaptă-ți atenția către credință. Se spune că rugăciunea către Sfântul Sava te apără de toate relele.

„Sfinte mucenice Sava, alesule al lui Hristos, care din tinereţe ai urmat calea Bisericii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, păcătoşii, care cinstim cu multă evlavie ale tale nevoinţe şi pătimiri pentru dreapta credinţă.

Adu-ţi aminte de toţi binecredicioşii ţării noastre, ca şi noi să dobândim milă şi har înaintea lui Dumnezeu.

Fii rugătorul nostru fierbinte înaintea Dreptului Judecător în Ziua cea mare a Dreptăţii lui Dumnezeu, care va să vie.

Ajută-ne, Sfinte mucenice Sava, să ne îngrijim de mântuirea sufletelor noastre, să iubim cele cereşti şi să cugetăm mereu la cele veşnice, pentru ca şi noi să ne învrednicim a moşteni împărăţia cerească împreună cu toţi sfinţii.”

Amin!

Articol citit de 301 persoane