Dacă traversezi o perioadă dificilă, în care simți că nimic nu mai iese așa cum îți dorești îndreaptă-ți atenția către credință rostind rugăciunea către Sfântul Calinic de la Cernica.

Rugăciunea către Sfântul Calinic de la Cernica este făcătoare de minuni, așa că nu ezita să o spui ori de câte ori simți nevoia de ajutor divin.

Troparul Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, glasul 1:

De Dumnezeu purtătorule, părintele nostru Calinic, povăţuitorule al călugărilor, podoaba cuvioşilor şi lauda arhiereilor, ajutătorule al celor din nevoi şi făcătorule de minuni! Cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veseleşti; cu care roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace şi mare milă.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Deschide-voi gura mea…

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veniţi să lăudăm cu cântări duhovniceşti pe Ierarhul Calinic, pe cel ce din tinereţe a fost chemat la viaţa cea după Hristos şi îmbogăţit cu daruri şi învăţături Dumnezeieşti.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

La înălţimea cea nemăsurată a Scripturii ridicându-te, părinte şi văzând, prin curăţia minţii, frumuseţea ei cea netrecătoare, ai lăsat toate şi ca o jertfă curată ţi-ai închinat viata lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arzând, prin Duhul, patimile trupului, pe pământ viaţă îngerească ai petrecut; şi acum, cu Lumina Cea Înţelegătoare a Dumnezeieştii Străluciri, luminezi gândurile noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Naştere fără de ispită bărbă­tească întru tine s-a săvârşit, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană; că din tine S-a născut Cuvântul Dumnezeu, păzindu-te Fecioară şi după naştere.

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe ai tăi cântăreţi…

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având minte neîntinată, ai învins iubirea de cele pământeşti şi te-ai arătat oglindă Dumnezeieştii Străluciri, prin strălucirea cinstitelor tale fapte.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te desăvârşit, cuvioase ierarhe, cu nădejdea darului, slujitor Evangheliei te-ai arătat cu adevărat şi acum, fericite, te rogi pentru sufletele noastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Turma ta, părinte, având cuvintele tale mai dulci decât fagurele, a lepădat amărăciunea rătăcirii de la Poruncile Domnului; dă-ne nouă mână de ajutor ca să scăpăm de bântuielile lui Veliar.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o Biserică Împărtăşită de Dumnezeiasca Slavă şi Uşă Cerească cinstindu-te pe tine Maica lui Dumnezeu, cea cu totul fără de prihană, toţi ne izbăvim de primejdii şi de nevoi.

Cântarea a 4-a. Irmos: Cel Ce şade întru Slavă…

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu undiţa Dumnezeieştii învă­ţături, părinte, ca pe nişte peşti vânând pe fiii tăi duhov­niceşti din noianul deşertăciunilor lumeşti, i-ai adus jertfă curată lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu ai tăiat capetele nevăzuţilor balauri, cu Puterea Crucii într-armându-te. Pentru aceasta şi cununa biruinţei ţi s-a împletit ţie, ca unui păstor desăvârşit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Învăţător măririlor lui Dumnezeu te-ai arătat şi tăinuitor preasfânt al darurilor Duhului. Pentru aceasta adunarea călugărilor te laudă astăzi după vrednicie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine Zid întru ispite şi Dumne­zeiesc Acoperământ întru primej­dii te-am agonisit, Dumnezeiască Mireasă; că tu eşti Liman celor înviforaţi şi Curăţire celor întinaţi, Preacurată.

Cântarea a 5-a. Irmos: Spăimântatu-s-au toate…

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu râurile Dumnezeieştilor cuvinte ai udat ogorul sufle­tesc al turmei tale, ca dintr-un izvor Dumnezeiesc, Sfinte Ierarhe Calinic, străină privelişte arătându-te tuturor, prin mulţimea faptelor bune.

Stih: Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stea neînserată te-ai arătat, părinte preacuvioase, cu înţelep­ciunea, cu înfrânarea, cu bărbă­ţia şi cu dreptatea. Pentruaceasta te avem pe tine luminător întru întunericul ispitelor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Preamărite slujitorule al lui Hristos, întinde-ne mână de ajutor în necazuri, cu rugăciunile tale către Dumnezeu şi ne izbăveşte de supărarea ispitelor şi de primejdii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe tine Armă Nebiruită împotriva vrăjmaşilor te punem înainte; pe tine Întărire şi Nădejde de mântuire te-am câştigat, Dumnezeiască Mireasă, că ai pierdut tăria morţii, prin Viaţa ce a Răsărit din tine.

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica este sărbătorit în fiecare an pe data de 11 aprilie. Și-a dedicat întreaga viață slujirii lui Dumnezeu, iar în timpul vieții, credincioșii povestesc că a săvârșit mai multe minuni. De asemenea, el a petrecut foarte mult timp rugându-se și postind.

Articol citit de 5231 persoane