Traversezi o perioadă grea, în care te simți copleșită de probleme? Îndreaptă-ți atenția spre credință și rostește aceste cuvinte.

„Preacurată și binecuvântată, de Dumnezeu Născatoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără prihană să o trec și prin tine, Raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una Curată și binecuvântată.

Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel Sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, Sfântă Maica Domnului, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și apără-mă de toată viclenia vrăjmașului meu celui potrivnic. Mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine, păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei Preasfintei Treimi, a Ta, Maica Domnului meu Iisus Hristos, și a tuturor sfinților. Amin.'

La final, rostește de câte 3 ori:

„Bucură-te, Marie, cea plină de har! Domnul este cu tine. Binecuvâtată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus!'

„Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin!'

Atenție. Înainte de a rosti această rugăciune, însă, ar fi bine să ții post. Este, de asemenea, important să te rogi cu toată încrederea că dorința ta se va îndeplini.

Articol citit de 224 persoane