Treci printr-o perioadă dificilă? Ai probleme în familie? Ei bine, îndreaptă-ți atenția spre credință și rostește această rugăciune despre care se spune că alungă spiritele rele din casă. Este, însă, important să ții post în ziua în care rostești această rugă.

„Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, binecuvântează casă noastră! Căci Tu ești Cel mai presus de toate. Ești zidul cel tare al celor ce și-au pus încrederea în Tine. Depărtează, izgonește și împrăștie toată lucra­rea diavolească! Alungă toată năvălirea răului, toată bântuiala puterii celei potrivnice din spiritele rele de la casă această. Și de la cei ce locuiesc în ea, vegheați mereu de Tine. Căci cu toții poartă semnul crucii Tale celei biruitoare împotriva demo­nilor. Și cheamă numele Tău cel sfânt. Doamne, păzește pe toți care sunt în casă această! Păzește-ne de toată vătămarea și ispita. Izbăvește-ne de frică de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de intâlnirea cu demonul de amiază. Pentru că robii Tăi, îndulcindu-se de ajutorul Tău și cu tabăra îngerească fiind păziți, toți că unul, într-un gând, cu credință să cânte:

Și nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Și nicio altă creatură, și nici o altă prezență. Și iarăși nu mă voi teme de rău. Pentru că Tu cu mine ești mereu, în fiecare clipă a vieții mele, până la ultima suflare și dincolo de ea. Căci Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea, Stapanitor tare, Domn al păcii, Tată al veacului ce va să fie, și împărăția Ta este împărăția veșnică. Că a Ta, a Unuia, este împărăția și puterea și slavă, împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Articol citit de 2756 persoane