Una dintre cele mai puternice rugăciuni este cea împotriva deochiului.Folosită mai ales pentru copii, dar nu numai, această rugăciune poate fi rostită în fiecare zi, chiar înainte de a ieși din casă, întrucât te va proteja.

„Harul Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel dat Sfinţilor Săi Ucenici şi Apostoli, dă-ni-l, Doamne! Cum Tu ai spus pe bolnavi mâinile veţi pune şi bine le va fi. Și prin ei este dat şi nouă nevrednicilor slujitorilor Săi acest har. Prin mine, smeritul şi nevrednicul, ca să ne tămăduiască de toată boala şi neputinţa sufletească şi trupească. Și să ne dăruiască Bisericii Tale întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungat în zile, bine umblând şi făcând poruncile lui Dumnezeu.

Stăpâne Dumnezeul nostru, Împăratul veacurilor, Cel atotputernic şi atotţiitor, Care faci toate şi Însuţi le schimbi cu voia Ta. Tu ești Doctorul şi tămăduitorul sufletelor noastre. Ești mântuirea celor ce nădăjduiesc în Tine. Ţie ne rugăm şi Ţie cu umilinţă Îți cerem. Depărtează, înlătură, izgoneşte toată lucrarea diavolească, toată calea şi toată vrăjmăşia satanei, privirea cea rea, nesăţioasă şi pizmaşă a ochilor celor făcători de rele a oamenilor pizmaşi, de la robul Tău (se rostește numele).

Şi fie că din frumuseţe sau pentru putere, ori din întâmplare sau din pizmă şi răutate, mi‑a venit această neputinţă. Tu, Iubitorule de oameni, Stăpâne, întinde mâna Ta cea tare şi braţul Tău cel atotputernic şi înalt. Și cercetează această zidire a Ta. Și‑i trimite înger de pace, stăpânitor şi păzitor sufletului şi trupului. Care să gonească şi să stârpească de la ea tot sfatul rău, toată pizma şi deochiul făcător de stricăciune al oamenilor răi. Izbăvită fiind cu puterea Ta, să‑Ţi cânte Ţie cu mulţumire.

Domnul este ajutorul meu. Și nu mă voi teme de ce‑mi va face mie omul. Și iarăşi nu‑mi va fi frică de rele. Pentru că Tu cu mine eşti. Că Tu eşti Domnul puterii mele, Cel tare şi stăpânitor, Domnul păcii, Părintele veacului ce va să fie. Aşa, Doamne Dumnezeul nostru, milostiveşte‑Te spre robul Tău. Și izbăveşte‑l de toată stricăciunea şi supărarea ce i s‑a făcut din pizmă. Pentru rugăciunile preabinecuvântatei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria. Cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, cu rugăciunile arhanghelilor celor cu chip de lumină, ale cinstitului, măritului proorocului, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan.

Ale sfintei şi marii muceniţe Marina, ale sfântului Stelian, ale preacuvioasei maicii noastre Parascheva, ale sfântului sfinţitului mucenic Elefterie şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Că Tu eşti doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfântului şi bunului şi de‑viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Articol citit de 5870 persoane