Creștin ortodocșii intră sâmbătă, 22 iunie, în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care va dura până pe 12 iulie, când aceștia vor fi sărbătoriți.

În această perioadă, potrivit recomandărilor, este bine să rostiți această rugăciune despre care se spune că va aduce liniște sufletească, dar și vindecarea de boli ori iertarea păcatelor.

"Pe Voi, Apostoli slăviți ai Lui Iisus, Mântuitorul v-a rânduit să fiți stâlpi ai Bisericii pe care a întemeiat-o.

Pe ține, Sfinte Petre, Mântuitorul te-a ales să fii piatră de temelie a Sfintei Biserici și ți-a dăruit harul să-i întărești în credință pe toți frații tăi.

Pe ține, Sfinte Pavele, Mântuitorul te-a făcut din dușman un ales prieten, iar Duhul Sfânt te-a numit să le arăți neamurilor toate comorile învățăturii creștine.

Sfinte Petre și Sfinte Pavele, amândoi ați lucrat cu neobosită însuflețire la răspândirea Împărăției lui Hristos, pecetluind mărturia devotamentului pentru Mântuitor cu sângele vostru.

La Voi ne rugăm, când osânda unei judecați nedrepte se abate asupra vieții noastre, să-i îndepărtați pe farisei din drumul nostru, luându-le cheile puterii, iar cuvântul lor să nu fie lucrător împotriva noastră. Amin.

Acolo, în împărăția lui Dumnezeu, va bucurați de vederea Lui în slavă cerească. De Acolo, priviți spre Biserica lui Hristos care călăuzește popoarele, pentru că ele să vadă lumina Evangheliei și să nu rătăcească drumul care duce la izvoarele tămăduitoare ale harului.

Ne închinăm Vouă, să-L rugați pe Mântuitorul nostru să-i lumineze și să-i apere de orice necaz pe episcopi, pe preoți și întregul popor creștin.

Rugați-L pe Domnul secerișului să trimită lucrători sârguincioși în ogorul Tău, pentru că toți oamenii de bunăcredința să aibă parte de binefacerile pe care le primim de la Dumnezeu prin Sfânta Biserică.

Slăviți Apostoli Petru și Pavel, să ascultați rugăciunea noastră, credincioși încercați de cumplite necazuri, să fiți milostivi și să îndepărtați din viață noastră furia dușmanilor porniți să ne doboare cu orice preț. Amin."

În Postul Sfinților Petru și Pavel, sâmbătă și duminică se mănâncă pește. Dezlegarea la pește va fi, de asemenea, și pe 24 iunie, atunci când sărbătorim Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, dar și și luni, marți și joi, dacă în aceste zile prăznuim un sfânt cu doxologie mare și cu cruce neagră în calendar. Când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri se dezleagă la untdelemn și vin. Dacă sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel cade miercuri sau vineri, se face dezlegare la peste, vin și ulei, potrivit creștinortodox.ro.

Articol citit de 2891 persoane