Atunci când treci prin momente dificile și ți se pare că ghinionul se ține scai de tine, ar trebui să rostești această rugăciune ce te ferește rele.

"O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalta rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, că să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Sau tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină facatoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiti de Dânsul și pentru această năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea pastoritilor noștri sfințenie, că să privegheze și să ocarmuiasca sufletele noastre; ocarmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necautare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupritilor, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neinfranatilor, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blandetii, duhul curăției și al dreptățîi. Așa, Doamna preasfânta, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor.

Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijineste, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apară și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostiva fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamna, ești slavă celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutatoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viață noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutatoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi că unui neputincios, hrănește-mă că pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe ține, Maică lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioara, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înalta decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru ține a fost cu noi Domnul puterilor și prin ține am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru această fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, Preasfânta Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioara, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, că să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosanditi. Că prin pază și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin."

Articol citit de 1226 persoane